HA01
奇門遁甲

奇門遁甲預測學

HA01奇門遁甲是易學中衍生出來的一個影響較大的占測門類。它大約產生于漢魏以後。

奇門遁甲以後天八卦,洛書,二十四節氣時,空。數相配以構成基本格局和構架。這個格局和構架是多維的。占測時把具體時日置於這個格局之中,判斷以某一點為中心,宇宙中具體時間具體方位萬物的流變規律並構成的吉凶環境,從而給人們提供抉擇行為的動向和時間的依據。

這個占測門類為什麼叫”奇門遁甲“?”奇門遁甲“的含義是什麼呢?就是由”奇”,”門”,”遁甲”三個概組成。”奇”就是乙,丙,丁三奇;”門”就是休,生,傷,杜,景,死,驚,開八門;”遁”是隱藏的意思,”甲”指六甲,即甲子,甲戍,甲申,甲午,甲辰,甲寅,”遁甲”是在十幹中最為尊貴,它藏而不現,隱遁於六儀之下。”六儀”就是戍,已,庚,辛,壬,癸。隱遁原則是甲子同六戊,甲戍同六已,甲申同六庚,甲午同六辛,甲辰同六壬,甲寅同六癸。另外還配合蓬,任,沖,輔,英,芮,柱,心,禽九星。奇門遁的占測主要分為天,門,地三盤,象徵三才。天盤的九宮有九星,中盤的八宮(中宮寄二宮)布八門,地盤的八宮代表八個方位,靜止不動,同時天盤地盤上,每宮都分配著特定的奇(乙,丙,丁)儀(戊,已,庚,辛,壬,癸六儀)。這樣,根據具體時日,以六儀,三奇,八門,九星排局,以占測事物關係,性狀,動向,迭擇吉時吉方,就構成了中國神秘文化中一個特有的門類—-奇門遁甲

遁甲源流

昔黃帝始創奇門,四千三百二十局法,乃歲按八卦分八節,節有三氣,歲大率二十四氣也。氣有天地人三候,歲大率七十二候也。候有五日,歲大率三百六十日也。日有十二時,歲大率四千三百二十時也。一時一局,故奇門四千三百二十局也。風後制奇門為一千八十局者,以冬至陽生,起坎艮震巽四卦,統氣一十二,候計三十六,分局五百四十,為陽遁;以夏至陰生,起離坤兌乾四卦,統氣一十二,候計三十六,分局五百四十,為陰遁。合陰陽二遁為一千八十定局也。此蓋撮四候而共看六十時定局,四個一千八十定局,則依舊為四千三百二十局矣。周太公諳兵法,善布奇門,以八卦分八節,節分三氣,氣分三候,歲計七十二候,立七十二活局,每局六十時,七十二局計四千三百二十時也。漢張子房刪捷,冬至十二氣,分三十六候,撮四候為陽遁九局。夏至十二氣,分三十六候,撮四候為陰遁九局。此活圖更捷也。夫一十八局七十二局,皆不越一千八十局矣。作硬局,則皆一千八十局;作活局,則有七十二局、一十八局。然一十八局雖簡,以奇門星儀符使之,行悉定布於局中,其為課四千三百二十,舉目在前,其所未為者,只加臨一事耳。如欲加臨,但依局所定,正轉兩盤,其課遂成。是風後之法,乃萬世不易也。

 3,249 Posts 0 Comments 1521081 Views

發佈留言